• a0701.jpg, SA113, R filter, 20 seconds
 • a0702.jpg, SA113, V filter, 30 seconds
 • a0703.jpg, SA113, B filter, 50 seconds
 • a0704.jpg, SA113, B filter, 50 seconds
 • a0705.jpg, SA113, V filter, 30 seconds
 • a0706.jpg, SA113, R filter, 20 seconds
 • a0707.jpg, SA113, I filter, 15 seconds
 • a0708.jpg, W_Aql, B filter, 39.5 seconds
 • a0709.jpg, W_Aql, V filter, 19.75 seconds
 • a0710.jpg, V0505_Sgr, B filter, 18.2 seconds
 • a0711.jpg, V0505_Sgr, V filter, 9.1 seconds
 • a0712.jpg, V0451_Oph, B filter, 40 seconds
 • a0713.jpg, V0451_Oph, B filter, 40 seconds
 • a0714.jpg, V0451_Oph, V filter, 20 seconds
 • a0715.jpg, V0451_Oph, V filter, 20 seconds
 • a0716.jpg, V0978_Her, B filter, 25.4 seconds
 • a0717.jpg, V0978_Her, V filter, 12.7 seconds
 • a0718.jpg, V0441_Her, B filter, 6.5 seconds
 • a0719.jpg, V0441_Her, V filter, 3.25 seconds
 • a0720.jpg, ASAS_J183957+09583, B filter, 40 seconds
 • a0721.jpg, ASAS_J183957+09583, B filter, 40 seconds
 • a0722.jpg, ASAS_J183957+09583, V filter, 20 seconds
 • a0723.jpg, ASAS_J183957+09583, V filter, 20 seconds
 • a0724.jpg, RX_Her, B filter, 38.8 seconds
 • a0725.jpg, RX_Her, V filter, 19.4 seconds
 • a0726.jpg, IQ_Her, B filter, 24.95 seconds
 • a0727.jpg, IQ_Her, V filter, 12.45 seconds
 • a0728.jpg, V0988_Her, B filter, 40 seconds
 • a0729.jpg, V0988_Her, B filter, 40 seconds
 • a0730.jpg, V0988_Her, V filter, 20 seconds
 • a0731.jpg, V0988_Her, V filter, 20 seconds
 • a0732.jpg, V0835_Her, B filter, 40 seconds
 • a0733.jpg, V0835_Her, B filter, 40 seconds
 • a0734.jpg, V0835_Her, V filter, 20 seconds
 • a0735.jpg, V0835_Her, V filter, 20 seconds
 • a0736.jpg, V0990_Her, B filter, 40 seconds
 • a0737.jpg, V0990_Her, B filter, 40 seconds
 • a0738.jpg, V0990_Her, V filter, 20 seconds
 • a0739.jpg, V0990_Her, V filter, 20 seconds
 • a0740.jpg, V0889_Her, B filter, 40 seconds
 • a0741.jpg, V0889_Her, B filter, 40 seconds
 • a0742.jpg, V0889_Her, V filter, 20 seconds
 • a0743.jpg, V0889_Her, V filter, 20 seconds
 • a0744.jpg, T_Her, B filter, 24.95 seconds
 • a0745.jpg, T_Her, V filter, 12.45 seconds
 • a0746.jpg, V0983_Her, B filter, 39.15 seconds
 • a0747.jpg, V0983_Her, V filter, 19.55 seconds
 • a0748.jpg, V0566_Her, B filter, 40 seconds
 • a0749.jpg, V0566_Her, B filter, 40 seconds
 • a0750.jpg, V0566_Her, V filter, 20 seconds